Header E

Woningcorporaties en E.Nu

Woningcorporaties nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij zetten doelbewust in op energiebesparing. Het streven is ‘gezonde’ huurwoningen met het accent op comfortverbetering en lagere energielasten voor huurders.
 Energiebesparing levert ook kwalitatief betere woningen op. Het is dan ook een prima instrument voor strategisch voorraadbeheer van het totale woningbezit! Voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, is E.Nu een uitgelezen partner.

 

Opdrachtgevers profiteren van de voordelen van de integrale aanpak van samenwerkende vakspecialisten uit de buurt. Op één adres zowel een maatwerkadvies als de uitvoering van 
energiebesparende maatregelen op het gebied van isolatie, verwarming, verlichting en ventilatie. Samen met leden van Aedes en TNO heeft e.nu specifieke technische en logistieke concepten ontwikkeld voor woningcorporaties. Kennis van en ervaring bij sociale woningbouw garanderen een grootschalige aanpak. E.Nu houdt daarbij rekening met de wensen van individuele huurders. 
Dankzij een efficiënte planning is het verlies aan huurinkomsten minimaal.

MAP-DEF

Banner-1

Banner-2

Banner-3

Contact-opnemenGreenloansE.nuZaanstreek leegInstalNova