Header E

Wie zijn wij

 

E.Nu is een landelijk werkende organisatie van regionaal samenwerkende vakbedrijven op het gebied van energiebesparing: EPA-adviseurs, installateurs, bouwbedrijven, glaszetters en isolatiebedrijven.
 
In de visie van E.Nu vraagt een leefbare wereld om een mens die verstandig met energie omgaat. Een verschuiving van fossiele naar duurzame energie en het zuinig omgaan met energie zijn daarin centrale tendensen. In woningen en gebouwen is een flinke stap te zetten met een integrale aanpak van de energieproblematiek. Energiegebruikers zullen samen met installatie- en bouwbedrijven naar alternatieven voor de huidige situatie moeten zoeken. Daarbij is het efficiënt en effectief toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen van groot belang. Tegelijkertijd zal het besef moeten doordringen dat  gebruik, milieubelasting en lange termijn effecten een essentieel onderdeel vormen van de verrekening van de integrale kosten en opbrengsten van energieproductie en –consumptie.

Uitgaande van deze visie heeft e.nu voor zichzelf als missie geformuleerd dat wij  op een enthousiaste en betrokken wijze een bijdrage willen leveren aan een minder belastende milieu-footprint door het inzetten van onze integrale kennis van energie in gebouwen.


In het integrale advies en uitvoering betrekt E.Nu alle mogelijke energiebesparende maatregelen. e.nu doet dit voor woningcorporaties, bedrijven, overheden en particulieren.

 

E.Nu: de integrale aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving!

 

E.Nu is een project waarin Uneto-Vni, Syntens en TNO samenwerken.

MAP-DEF

Banner-1

Banner-2

Banner-3

Contact-opnemenGreenloansE.nuZaanstreek leegInstalNova